8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress

Yürütme Kurulu 🚩

YÜRÜTME KURULU

       
Dr. Öğr. Üyesi Gülay TÜRKER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ÖZDEMİR YILMAZ, Balıkesir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Senem YAZICI YILMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÇALIŞKAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep PİRSELİMOĞLU BATMAN, Uludağ Üniversitesi
Arş. Gör. Emine YILMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Arş. Gör. Filiz GÜMÜŞ DÖNMEZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Arş. Gör. Nur ÇELİK, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Arş. Gör. Saim ASLAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Arş. Gör. Ulaş KILIÇARSLAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Arş. Gör. Volkan AKTAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Dr. Taner DALGIN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Bil. Uzm. Burçak AKINCI EKİZTEPE, Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü

Bil. Uzm. Sultan Ebru EKİCİ, Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğü


Unvana ve Alfabetik Olarak İsime Göre Düzenlenmiştir

       

 

2018 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...