8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Özet Ekleme🚩

Word dosyanızı isimlendirmeyi aşağıdaki şekilde yapıp daha sonra sisteme yükleyiniz;

Sunumu yapacak kişinin Adı Soyadı (Yazarın birden fazla çalışması varsa Word dosyalarını Ad Soyad-1, Ad Soyad-2 şeklinde isimlendirmelidir).

Yazar en fazla 2 sunum (1 sözlü+1 poster ) ile kongreye katılabilir.

2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...