8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ
III. International
Rural Tourism and Development
Congress
8. ULUSAL
KIRSAL TURİZM
KONGRESİ

Makalelerin Yayınlanması 🚩

“7. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi” ve “II. International Rural Tourism and Development Congress” de sunulan sözlü ve poster bildiri özetleri; III. International Rural Tourism and Development Congress Abstract Book’da yayınlanacak olup, araştırmalar yazarlarca talep edilmesi durumunda gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra  “International Rural Tourism and Development Journal- IRTAD JOURNAL” veya Nobel Uluslararası Dergilerinin diğer dergilerinde  makale olarak da yayımlanacaktır. 

 

2019 YILINDA YAPILACAK KONGRELERİMİZ...