KONGRE KONULARI
KONGRE TAKVİMİ
KONGRE YERİ
KATILIM VE KONAKLAMA ÜCRETİ
DÜZENLEME KURULU
DANIŞMA KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ FORMATI
YÜRÜTME KURULU
MAKALELERİN YAYINLANMASI
KONGRE FOTOĞRAFLARI
SEKRETARYA

 

  

   5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ 
 
Değerli KATILIMCILAR,
Ulusal Kırsal Turizm  Kongremizde sunulan oral ve poster bildirilerini tam metin/makale olarak IJSES (bakınız www.nobel.gen.tr ) dergimizde yayınlatmak isteyenler; dergi yazım kurallarına uygun formatta hazırlanmak şartıyla aşağıda vermiş olduğumuz linkteki sisteme üye olarak 20 Ağustos 2016 tarihine kadar yüklemeleri için durumu bilgilerinize saygı ile sunarız.
 
 
 
 
Kongre sekreteryası
 
 

 

 

 

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr