KONGRE KONULARI
KONGRE TAKVİMİ
KONGRE YERİ
KATILIM VE KONAKLAMA ÜCRETİ
DÜZENLEME KURULU
DANIŞMA KURULU
BİLİM KURULU
BİLDİRİ FORMATI
YÜRÜTME KURULU
MAKALELERİN YAYINLANMASI
KONGRE FOTOĞRAFLARI
SEKRETARYA

 

  

   5. ULUSAL KIRSAL TURİZM KONGRESİ 
 
Değerli KATILIMCILAR,
 
5. Ulusal Kırsal Turizm Kongremizde sunduğunuz sözlü yada poster bildirinizin özetini web sayfamızda
var olan formata uygun bir şekilde  (bakınız  http://www.kirsalturizm.gen.tr/bildiri-formati/Detay/29092011145358 )            01 Temmuz 2017 tarihine kadar e.posta ile tarafımıza göndermenizi bekler, selam ve saygılarımızı sunarız.
 
Kongre sekreteryası
 
 

 

 

 

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr